• 100+

  වෘත්තීය සේවකයින්

 • 4000+

  දෛනික ප්රතිදානය

 • $8 මිලියන

  වාර්ෂික විකුණුම්

 • 3000㎡+

  වැඩමුළු ප්රදේශය

 • 10+

  නව නිර්මාණ මාසික ප්‍රතිදානය

නිෂ්පාදන-බැනරය

සමාගම් පුවත්

 • ISO9001:2015 සහ BSCI විගණන අනුමත කිරීම සඳහා Meclon Sports වෙත සුබ පැතුම්

  ISO9001:2015 සහ BSCI විගණන සාර්ථකව සමත් වීම වෙනුවෙන් අපගේ සමාගමට උණුසුම් සුභ පැතුම්!අනාගතයේදී, Dongguan Meclon Sports තමා සමඟම වඩාත් දැඩි වනු ඇත, ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කර, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ආපසු ලබා දෙනු ඇත!සමාගමේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ ඒකාබද්ධ උත්සාහයෙන් Meclon Sports විසින් නිර්මාණය කරන ලද...
  තවත් කියවන්න