• 100+

  වෘත්තීය සේවකයින්

 • 4000+

  දෛනික ප්රතිදානය

 • $8 මිලියන

  වාර්ෂික විකුණුම්

 • 3000㎡+

  වැඩමුළු ප්රදේශය

 • 10+

  නව නිර්මාණ මාසික ප්‍රතිදානය

අපව අමතන්න
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

අපව අමතන්න

Dongguan Meclon Sports Co., Ltd.

ලිපිනය

601, ගොඩනැගිල්ල 2, Songhu Zhihuicheng කාර්මික කලාපය, අංක 1 Yanhu නැගෙනහිර පාර, Shilongkeng, Liaobu නගරය, Dongguan නගරය, Guangdong පළාත, PRC

දුරකථන

+86 18925851093

විද්යුත් තැපෑල

WhatsApp

+86 18925851093

Dongguan Meclon Sports Co., Ltd.

601, ගොඩනැගිල්ල 2, Songhu Zhihuicheng කාර්මික කලාපය, අංක 1 Yanhu නැගෙනහිර පාර, Shilongkeng, Liaobu නගරය, Dongguan නගරය, Guangdong පළාත, PRC

+86 18925851093